سیده زین اَب

درخواست حذف این مطلب

چه قدر عبارت سیده ا ین اَب را بیشتر از بانو یا بی بی یا خانوم یا زین اَب دوست دارم ...

سیده ا ین اَب، همان ابهتی را به ذهنم متبادر می کند که " ما رایت الا جمیلا " متبادر می کند...پ.ن:

رفته بودم دیدنش. به وضوح حالش دگرگون بود ...وقت برگشتنم، پارچه ی سیاهی مقابلم گرفت. گفت آنجا که سوغاتی نبود اما این برای شما دخترم! به پارچه ی سیاه نگاه . هنوز از دستش نگرفته بودمش. نگاهش که توضیحی بدهد اقلا.

لبخند زد. گفت: پرچمِ حرمِ سیده زین اَبه ... برای شما ...